کافه فردا

درباره‌ی کافه پارک فناوری فردا

ما در «پارک فناوری فردا» متعهدیم به ساختن فردا هستیم.

در پارک فناوری فردا سرویس‌های متنوعی از جمله «کافه فردا» با رویکرد ایجاد سرویس برای پرسنل پارک در غالب Smart Money فعالیت میکند؛ بدین صورت که هدف اصلی کافه فردا ارائه سرویس خوب به پرسنل پارک و تلاش در جهت بهبود عملکرد پرسنل بدون دریافت سود است؛ فلذا «فردا پارکی‌ها» از سرویس کافه فردا با پرداخت حداقل هزینه برخوردار هستند؛ در ادامه منوی کافه آمده است

کافه فردا - پارک فناوری فردا
کافه فردا – پارک فناوری فردا