فضای کار اشتراکی

ایده‌ها در فضاهای کاری پویا شکل می‌گیرند و رشد می‌کنند. از سمتی دیگر هزینه‌بر بودن فضاهای کاری یکی از دغدغه‌های شرکت‌های نوپاست. در پارک فناوری فردا دفاتر کار اشتراکی می‌توانند بهترین انتخاب برای کم کردن هزینه‌ها و بهره مندی از بهترین امکانات برای پیشبرد اهداف شرکت ها باشد.
استفاده کننده از این دفاتر می توانند ضمن بهره مندی از تمامی امکانات رفاهی پارک، از مزیت اشتراکی بودن آن استفاده کرده و در هزینه‌هایسر ریز خود صرفه جویی کنند.