فضای کار شتاب دهنده‌ها

شروع مسیر با کمک ساده‌تر خواهد بود. دفاتر شتاب به مجموعه‌های شتاب‌دهنده اختصاص یافته است که می‌توانند با استقرار تیم‌های خود درفضای کار اشتراکی پارک ضمن نزدیکی به تیمهای تحت نظر خود هزینه‌های اسکان و سربار را کاهش دهند و همچنین در تعامل با شرکت‌های سرمایه‌گذاری مستقر در پارک از جمله بانک و بیمه، نسبت به جذب سرمایه‌گذاری و معرفی تیم‌های تحت نظر خود به این شرکت‌ها اقدام کنند و از طرف دیگر با بررسی سایر تیمهای نوپا مستقر در پارک نسبت به جذب تیم‌های مستعد اقدام نمایند.