محل برگزاری رویدادها

در پارک فناوری فردا رویداد، کنفرانس و همایش‌های گوناگون برگزار می‌شود. هدف اصلی این فعالیت‌ها ترویج اکوسیستم فناورانه و های‌تک از طریق آموزش، انتقال تجربیات، ایجاد فرصت هم‌افزایی این اکوسیستم می‌باشد.
فضاهای ایجاد شده چندمنظوره در پارک فناوری فردا مناسب برای برگزاری رویدادهای مختلف شامل کارگاه‌ آموزشی، رونمایی محصول، نمایشگاه، همایش و … است.
پارک فناوری فردا ضمن برگزاری کارگاه‌های آموزشی در حوزه‌های تخصصی متناسب با نیازهای جامعه استارتاپی، میزبان صاحبان کسب‌وکار، متخصصان و علاقمندانی‌ست که تمایل به برگزاری رویدادهای متناسب با این فضا دارند.