خدمات کال سنتر

هر تماس یک قدم به سمت موفقیت است. کال‌سنتر با هم‌سویی با شرکت‌ها این امکان را به وجود می‌آورد تا هر نوع خدمات فروش و پشتیبانی را برای نیرو‌ها فراهم کند. این بخش با بیش از ۷۰۰ نفر نیروی فعال این امکان را دارد تا تمام تماس‌های ورودی و خروجی را مدیریت نموده و بهترین خدمت را در قالب برون‌سپاری به شرکت‌های پارک فردا ارائه دهد.