سرمایه گذاری

سرمایه‌گذاری در ایران یکی از حلقه‌های گم شده است که باعث ایجاد در مشکل کسب‌و‌کار‌ها برای پیشرفت شده است. پارک فناوری فردا، با سنجش نیاز‌های روز دنیای فناوری و بررسی استعداد‌های کشور، در نظر دارد تا با سرمایه‌گذاری بر روی شرکت‌های استارت‌آپی و دانش بنیان، مسیر پیشرفت را برای آینده‌ی این کشور هموار‌تر کند.
یکی از اهداف این پارک شتابدهی به شرکت‌های دانش‌بنیان و برطرف‌کردن نیاز‌های احتمالی آن‌ها برای پیشرفت است.ا سرمایه‌گذاری می‌کنیم.