اتاق جلسات

فرآیند رزرو اتاق جلسات در پارک فناوری فردا

ما در «پارک فناوری فردا» متعهدیم به ساختن فردا هستیم.

حضور محترم همکاران و همراهان گرامی در پارک فناوری فردا
احترماَ جهت رزرو اتاق جلسات و جلوگیری از تداخل احتمالی و همچنین بهبود سرویس دهی توسط پرسنل خدمات خواهشمند است به موارد ذیل توجه فرمایید:
۱.در صورت درخواست پذیرایی حین جلسه توسط پرسنل محترم خدمات درهنگام رزرو اتاق جلسات حتماَ می بایست
Publicservice@hiweb.ir را در کلندر اضافه نموده و موارد درخواستی پذیرایی را در توضیحات کلندر مربوطه اعلام نمایید.

۲.در توضیحات کلندر حتما می بایست تعداد نفرات حاضر در جلسه و نوع پذیرایی قید گردد.

۳. در صورت نیاز به نمایشگر ، تخته وایت برد و … حتماَ می بایست در توضیحات کلندر اعلام گردد در غیر این صورت در ابتدا و حین جلسه ، امکان ارائه سرویس های یاد شده توسط واحد اجرایی مقدور نمی باشد.

۴.در صورت درخواست پذیرایی ناهار پس از تائید مدیریت پارک و ۲۴ ساعت قبل از برگزاری جلسه می بایست از طریق Publicservice@hiweb.ir مراتب را اعلام نمایید.در ایمیل یاد شده می بایست تعداد نفرات حاضر در جلسه ، تعداد مدعوین خارج از سازمان و سمت آن عزیزان همچنین ساعت سرو ناهار قید گردد.

۵. با توجه به سیاست کاهش هزینه های روزانه اعمال شده در پارک فناوری فردا خواهشمند است درصورت کنسل شدن جلسات تا قبل از ۹ صبح روز جلسه از طریق ارسال ایمیل به Publicservice@hiweb.ir و یا حذف در کلندر اتاق جلسه مراتب را اعلام نمایید.
جهت رفع ابهام ، سوالات احتمالی و بهبود روند سرویس دهی توسط پرسنل محترم مستقر در پارک فناوری فردا با ما از طریق طریق ارسال ایمیل به Publicservice@hiweb.ir و یا تماس با داخلی ۳۶۳۲ در ارتباط باشید.