محل کار اختصاصی

محل کار اختصاصی 

 

رشد بیشتر نیازمند تمرکز بیشتر و فضای کار حرفه‌ای‌تر است. فضای کار اختصاصی دارای میز، صندلی، و کمدهای اختصاصی در فضاهای اختصاصی است که به صاحبان ایده‌ها، این اجازه را می‌دهد تا بتوانند بهترین بازدهی را در مسیر فعالیتهای خود از نیروهای خود دریافت کنند.
این فضاها دارای محیطی بسته است که زمینه را برای رشد بیشتر و بهتر خالقیت‌ها فراهم می‌کند.

ویژگی‌های فضای کار اشتراکی پارک فناوری فردا

کمد اختصاصی

مرتب بودن فضای کار نیازی برای تمرکز بیشتر شماست. کمد‌های اختصاصی برای شماست تا فضای کارتان خلوت باشد

اینترنت رایگان

نیاز اولیه‌ی شرکت‌های فناوری اطلاعات داشتن اینترنت پرسرعت است. ما برای شما اینترنت را به رایگان عرضه می‌کنیم تا دغدغه‌ای وجود نداشته باشد.

فضای دلنشین

حضور گل‌های زیبای طبیعی و دیوار‌های رنگی که انرژی را به شما انتقال می‌دهند، فضایی دلنشین است که ما برای شما ساخته‌ایم

آلبوم تصاویر