Farda Barber

درباره‌ی آرایشگاه پارک فناوری فردا

ما در «پارک فناوری فردا» متعهدیم به ساختن فردا هستیم.

در پارک فناوری فردا سرویس‌های متنوعی از جمله «Farda Barber» با رویکرد ایجاد سرویس برای پرسنل پارک در غالب Smart Money فعالیت میکند؛ بدین صورت که هدف اصلی فرداباربر ارائه سرویس خوب به پرسنل پارک و تلاش در جهت بهبود عملکرد پرسنل بدون دریافت سود است؛ فلذا «فردا پارکی‌ها» از سرویس ارایشگاه فردا با پرداخت حداقل هزینه برخوردار هستند؛ در ادامه منوی آرایشگاه آمده است:

رزرو وقت آرایشگاه

در حال بارگذاری ...