پارکینگ

رزرو پارکینگ

همراه ارزشمند پارک فناوری فردا
با توجه به مکانیزه شدن پارکینگ پارک فناوری فردا، ورود و خروج خودرو، تنها با داشتن QRکد اختصاصی شما امکان پذیر می‌باشد.

به یاد داشته باشید، امکان خروج خودرو صرفا با QR خواهد بود پس برای حفظ (امنیت) خودرو، از چاپ آن و نگهداری در خودرو جدا خودداری نمایید!!!
امکان خروج خودرو بدون QR صرفا با هماهنگی مسئول حراست امکانپذیر خواهد بود.

با ورود شماره ملی و شماره موبایل، QR اختصاصی تعریف شده شما، از آدرس سایت پارک فردا و در قسمت خدمات قابل دریافت و بر روی موبایل شما دانلود می‌شود.
هنگام ورود و خروج خودرو، QR توسط مسئول ورود و خروج پارکینگ، با کمک QR خوان، از صفحه موبایل شما اسکن می‌شود.

ورود میهمانان، با ارسال لینک اختصاصی QR به ایشان امکانپذیر می‌باشد.
این لینک یکبار مصرف و دارای محدودیت از پیش تعریف شده خواهد بود.
لینک QR میهمان در اختیار سرپرست شرکت قرار می‌گیرد.